Select Page

Welsh in Year 5

 • Faint o’r gloch ydy hi? (What time is it?)
 • Mae hi’n … o’r gloch. (It is … o’clock.)
 • Mae hi’n hanner awr wedi … (It is half past …)
 • Mae hi’n chwarter wedi … (It is quarter past …)
 • Mae hi’n  chwarter i … (It is quarter to …)
 • Dw i’n … am … (I am … at …)
 • Pryd wyt ti’n …? (When do you …?)
 • Faint o’r gloch wyt ti’n …? (What time do you …?)
 • Mae Draciwla’n … (Dracula is …)
 • Faint o’r gloch mae … ar y teledu? (What time is … on the T.V.?)
 • Mae … ymlaen am … (It’s on at …)
 • Ydy … ymlaen am …? (Is … on at …?)
 • Ydy / Nag ydy (Yes/No)
 • … achos mae e’n …… achos maen nhw’n … (…because it’s … because they are …)
 • Beth welaist ti ar y teledu? (What did you see on the T.V.?)
 • Gwelais i … (I saw…)
 • Welaist ti …? Do.  Naddo. (Did you see…?) (Yes/No)
 • Ble mae’r parti? (Where is the party?)
 • Mae’r parti … (The party is…)
 • Pa noson? (Which night?)
 • Faint o’r gloch? (What time?)
 • Beth ydy pris y tocyn? (What is the price of the ticket?)
 • Oes bwyd ar gael? (Is there food available?)
 • Beth wyt ti’n mynd i wisgo? (What are you going to wear?)
 • brecwast  cinio  te  swper (breakfast, dinner, tea, supper)
 • Beth wyt ti eisiau i frecwast? (What do you want for breakfast?)
 • Beth gest ti i frecwast? (What did you have for breakfast?)
 • Ces i … (I had…)
 • Gest ti …? Do / Naddo (Did you
 • Cafodd Sam … (Sam had…)
 • Beth gafodd Sam i ginio? (What did Sam have for dinner?)
 • Gafodd Sam …? Do / Naddo (Did Sam have…?) (Yes/No)
 • Dw i’n chwarae’r … (I am playing…)
 • Beth wyt ti’n chwarae? (What are you playing?)
 • Wyt ti’n chwarae’r …? Ydw / Nag ydw (Are you playing…?)(Yes/No)
 • Maen nhw’n … (They are…)
 • Dw i wrth fy modd yn … (I really enjoy…)
 • Ond mae … yn well! (But ….is better!)
 • Dw i’n gallu …yn dda iawn (I can … very well)
 • Ble mae’r…? (Where is…?)
 • Dyma’r … (Here is …)
 • Mae …yn y dref. (… is in the town.)
 • Does dim ….. yn y dref. (There is no … in the town.)
 • Oes ……. yn y dref? Oes / Nag oes (Is there a … in the town?) (Yes/No)
 • Ymlaen/yn ôl/i’r chwith/i’r dde (Forward/ backward/ to the left/ to the right)