Select Page

Welsh in Year 4

 • Dw i’n hoffi… (I like…)                                                        
 • Dw i ddim yn hoffi … (I don’t like…)
 • Beth wyt ti’n hoffi? (What do you like?)
 • Wyt ti’n hoffi …? Ydw / Nag ydw (Do you like?) (Yes/No)
 • Dw i’n dwlu ar … (I love…)
 • Mae’n gas ‘da fi … (I hate…)
 • Mae’n well ‘da fi … (I prefer…)
 • Mae Sam yn hoffi … (Sam prefers…)
 • Dydy Sam ddim yn hoffi … (Sam doesn’t like…)
 • Pwy sy’n hoffi …? (Who likes…?)
 • Beth mae Sam yn hoffi? (What does Sam like?)
 • Ydy Sam yn hoffi …? Ydy / Nag ydy (Does Sam like …?) (Yes/No)
 • Mae’n amser … (It’s time to…)
 • Pryd mae dosbarth 4 yn gwneud …? (When does class 4 do…?)
 • Beth mae dosbarth 4 yn wneud …? (What does class 4 do…?)
 • Beth wyt ti eisiau? (What would you like?)
 • Dw i eisiau … (I would like…)
 • Dw i ddim eisiau … (I wouldn’t like…)
 • Wyt ti eisaiu …? (Would you like…?)
 • Ydw / Nag ydw (Yes/No)
 • Ble mae’r …? (Where is…?)
 • Mae’r … ar gownter rhif 4. (The … is on counter number 4.)
 • Mae Mam eisiau … (Mam wants…)
 • Mae … yn yr archfarchnad. (… is in the supermarket.)
 • Does dim … yn yr archfarchnad. (There is no … in the supermarket.)
 • Oes … yn yr archfarchnad? (Is there … in the supermarket?)
 • Oes/Nag oes (Yes/No)
 • Dw i’n gallu … (I can…)
 • Dw i ddim yn gallu … (I can’t …)
 • Wyt ti’n gallu …? Ydw / Nag ydw (Can you …?) (Yes/No)
 • Mae e’n/hi’n gallu … (He / She can …)
 • Dydy e/hi ddim yn gallu … (He / She can’t …)
 • Pwy sy’n gallu …? (Who can …?)
 • Beth mae Sam yn gallu wneud? (What can Sam do?)
 • Ydy Sam yn gallu …? Ydy / Nag ydy (Can Sam …?) Yes/No
 • Rydyn ni’n hoffi … (We like …)
 • Rydyn ni’n gallu … (We can…)
 • Ga i …? (Can I have…?)
 • Mam eisiau … (Mam wants …)
 • Dydy Mam ddim … (Mam doesn’t want…)
 • Ydy Mam …?Ydy /Nag ydy (Is Mam…?) (Yes/No)
 • Rydyn ni …. (We are …)
 • Dydyn ni ddim… (We are not …)