Select Page

Welsh in Year 3

▪Sut oedd y tywydd? How was the weather?

heddiw ddoe yn y bore yn y prynhawn today yesterday in the morning in the afternoon

▪Roedd hi’n ….. It was …

▪Pan mae hi’n ……. dw i’n gwisgo … / dw i ddim yn gwisgo When it’s … I wear … / I don’t wear

▪Beth wyt ti’n wisgo pan mae hi’n ….? What do you wear when it’s …?

▪Beth wyt ti’n mynd i wisgo yn yr ysgol /ar y penwythnos? What are you going to wear in school / at the weekend?

▪Dw i’n mynd i wisgo … I am going to wear …

▪Mae Sam yn gwisgo … Sam is wearing …

▪Mae e’n gwisgo … He is wearing …

▪Mae hi’n gwisgo She is wearing …

▪Dangoswch … Show me …

▪Mae Seimon yn dweud .. Simon says …

▪Mae … gyda fi. I have a …

▪Does dim … gyda fi. I haven’t got …

▪Oes … gyda ti? Oes / Nag oes Have you got …? Yes / No

▪Mae … gyda Sam. Sam has got …

▪Does dim … gyda Sam Sam hasn’t got …

▪Dyma Sam. Here is Sam.<

▪Mae … gyda fe / hi. He / she has got …

▪Dw i’n hoffi Sam achos mae’n … I like Sam because he’s …

Beth ydy dy enw di? …. ydw i. What is your name? I am …

▪Faint ydy dy oed di? How old are you?

▪Dw i’n … oed. I am … years old.

▪Ble wyt ti’n byw? Where do you live?

▪Dw i’n byw yn … I live in …

▪Dw i’n byw mewn I live in a …

▪Wyt ti’n byw mewn …? Do you live in a …?

▪Mae … yn byw mewn … … lives in a …

▪Oes … yn Y Barri? Oes / Nag oes Is there … In Barry? Yes / No

▪Mae … yn Y Barri. There is … in Barry.

▪Does dim … yn Y Barri. There isn’t … in Barry.

▪Maen nhw’n byw mewn … They live in a …

▪Mae … yn gweithio mewn .. They work in a …

▪Ble mae … yn gweithio? Where does … work?

▪Ble wyt ti’n gweithio? Where do you work?

▪Dw i’n gweithio …. I work …

▪Beth sy’n digwydd? What’s happening?