Select Page

Welsh in Year 1

▪Pa liw ydy hwn? Which colour is this?

▪Dw i’n hoffi … I like …

▪Dw i ddim yn hoffi … I don’t like …

▪Pa liw wyt ti’n hoffi? Which colour don’t you like?

▪Wyt ti’n hoffi …? Ydw / Nag ydw Do you like …? Yes/ No

▪Beth ydy hwn? What is this?

▪Ga i … os gwelwch yn dda? Can I have … please?

▪Cei / Na chei Yes you can/ No you can’t

▪Beth sy yn y fasged? What is in the basket?

▪Mae … yn y fasged. … is in the basket.

▪Sut mae’r tywydd?What is the weather like?

▪Mae hi’n …. It is …

▪Dw i’n gwisgo … I am wearing …

▪Beth wyt ti’n wisgo? What are you wearing?

▪Wyt ti’n gwisgo …? Are you wearing …?

▪Ydw / Nag ydw Yes/ No

▪Dw i’n mynd … I am going …

▪Sut wyt ti’n mynd? How are you going?

▪Dw i’n hoffi mynd … I like going …

▪Sut wyt ti’n hoffi mynd? How do you like going?<

▪Wyt ti’n hoffi mynd …? Do you like going?

▪Sut wyt ti’n mynd i’r ysgol? How do you go to school?

▪Mae….ar y traeth. There is … on the beach.

▪Beth sydd ar y traeth? What is on the beach?<

▪Beth sydd yn y bag? What is in the bag?

▪Mae…. yn y bag. … is in the bag.

▪Does dim…..ar y traeth There is no … On the beach