Select Page

Welsh in Nursery & Reception

▪Bore da, Prynhawn da, Nos da, Good morning, Good afternoon, Good night

▪Dyma … Here is …

▪Dyma’r bocs, Here is the box

▪Dyma Tedi, Dyma Beni Bwni, Dyma Doli . Here’s teddy, Here’s Benny Bunny, Here’s Dolly.

▪Beth sy yn y bocs? What is in the box?
Edrychwch Look
Gwrandewch Listen

Hwyl Fawr Goodbye

Pwy wyt ti? …..ydw i Who are you? I am ……..

Nawr te Now then

Barod? Ready?

Ble mae….?

Where is ….?
Ble mae Beni? Ble mae Tedi? Ble mae Doli? Where is Benny/Teddy/Dolly?
Dyma… Here is …
Dyma Beni Dyma Tedi Dyma Doli Here is Benny/Teddy/Dolly

Dyma fi Here am I

Un, dau, tri, bant â chi! One, two, three, off you go!

Cerddwch /Stopiwch Walk/stop

Pa liw ydy hwn? Which colour is this?

Cerddwch i mewn i’r cylch coch. Walk into the red circle.

Sgipiwch i mewn i’r cylch coch. Skip into the red circle.

Rhedwch i mewn i’r cylch coch. Run into the red circle.

Neidiwch i mewn i’r cylch coch. Jump into the red circle.

Hopiwch i mewn i’r cylch coch . Hop into the red circle.

Dangoswch Show

Ffeindiwch Find

▪Ga i …? Can I have …?

▪Ga i’r …? bloc, pêl, balŵn. Can I have a block/ ball/ balloon?

▪Dyma ti Here you are

▪Cei /Na chei Yes you can/ No you can’t

▪os gwelwch yn dda please

▪diolch thankyou

▪Pwy wyt ti?….ydw i Who are you? I am ……..

▪Sut wyt ti? da iawn diolch /wedi blino /ofnadwy /bendigedig How are you? Good thankyou/ tired/ terrible/ fantastic

▪Rhifwch gyda fi 1,2,3,4,5. Count with me

▪Beth sy’n bod, Beni Bwni? What’s the matter, Benny Bunny?

▪Mae pen tost ’da fi. I have a bad head.

▪Mae bola tost ’da fi. I have a bad stomach.

▪Mae coes dost ’da fi. I have a bad leg.

▪Trueni! O diar! Pity! Oh dear!

▪Dim byd. Nothing.

▪Beth wyt ti’n hoffi? Dw i’n hoffi…. What do you like? I like …

▪Beth sy yn y fasged? What is in the basket?

▪Wyt ti eisiau …? Ydw /Nag ydw Would you like …? Yes/ No

▪Sawl afal? How many apples?

▪Beth ydy hwn? What is this?

▪Sut mae’r tywydd? What is the weather like?

▪Mae’n heulog It is sunny

▪Mae’n bwrw glaw It is raining

▪Mae’n wyntog It is windy

▪Mae’n oer It is cold